Muséet

Föreningens samlingar innehåller föremål från hem, hushåll, jordbruk, skola och industri.Muséet i Bruksgården är endast öppet vid särskilda arrangemang.

För visning av museet övriga tider, kontakta Christer Nordgren, tel 0550-27396

070-344 3004