Muséet

Föreningens samlingar innehåller föremål från hem, hushåll, jordbruk, skola och industri.Muséet i Bruksgården är endast öppet vid särskilda arrangemang.

För visning av museet övriga tider, kontakta Peter Jakobsson, tel 0550-13045

070-564 3228